dnes je 25.10.2021

On-line časopis: DPH expert
Produkt manažér

2021.03 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu DPH expert sa dočítate o odpočítaní dane z pridanej hodnoty podľa § 49 zákona o DPH. Ako autor Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR uvádza: Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva právo na odpočítanie dane uvedené v článku 167 a nasl. smernice 2006/112/ES, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu DPH a v zásade nemôže byť obmedzené. Predovšetkým sa toto právo uplatňuje bezprostredne na všetky dane zaťažujúce plnenia prijaté na vstupe. Viac sa dočítate v článku - Odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa § 49 zákona o DPH.

Ako je to so zrušením registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81? Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. z 5. novembra 2020, ktorá nadobudla účinnosť k 1. júlu 2021 so sebou priniesla aj zmeny v oblasti zrušenia registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Postup pri zrušení registrácie pre DPH podľa § 81 je bližšie vymedzený v metodickom pokyne Finančného riaditeľstva SR zo dňa 16. júla 2021, do ktorého boli prevzaté všetky časti, pri ktorých nedošlo k zmene pri dovtedy platnom metodickom pokyne. V aktuálnom čísle časopisu DPH expert sa dočítate o zrušení registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa §81.

Odporúčame prečítať si i riešenia otázok z praxe na tému:

 • Prekročenie obratu živnostníka v súvislosti s povinnou registráciou za platiteľa DPH v roku 2021.

 • Cezhraničné poskytovanie marketingových služieb z pohľadu DPH v roku 2021.

 • Realizácia odborných revízií pre českého odberateľa z pohľadu DPH v roku 2021.

 • Cezhraničná fakturácia služieb z pohľadu DPH v roku 2021.

 • Tuzemské samozdanenie pri fakturácii dopravy a servisného poplatku v roku 2021.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

 

Práve si prezeráte časopis DPH expert. Odborný mesačník, ktorý prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú. 

Čo nájdete v našom mesačníku:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti DPH,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2021,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2021 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Odborný garant časopisu:

Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca
Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR

Od roku 2013 ako daňový poradca vedie daňovú poradenskú spoločnosť na Slovensku. Podieľal sa na množstve projektov v rámci daňovej a finančnej due diligence na Slovensku a v Českej republike. Venuje sa poradenským službám v oblasti DPH, korporátnej dane, účtovného poradenstva, transakčného poradenstva a M&A projektov, najmä v sektoroch nehnuteľností, maloobchodu, informačných technologií, automobilového a výrobného priemyslu, služieb v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu.

 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV